Hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ:

Đo lường, tự động hóa công nghiệp
Thiết bị PCCC & Cứu hộ cứu nạn.
Thiết bị, giải pháp và dịch vụ CNTT